piektdiena, 2016. gada 25. marts

Kas ir tiesiskās aizsardzības process?

Par to kas ir tiesiskās aizsardzības process un kā šis process notiek tiks soli pa solim izklāstīts šajā rakstā. Tātad tiesiskās aizsardzības process, jeb TAP, ir finansiālās grūtībās nonākušas kompānijas vai uzņēmuma, pēc maksātnespējas likuma noteiktās kārtības panākta vienošanās ar kreditoriem, par parāda summas pilnīgu maksājumu dzēšanu, atlikšanu vai pagarināšanu, pamatkapitāla palielināšanu, uzņēmuma reorganizāciju kā arī citiem pasākumiem, ar galveno mērķi veiksmīgi turpināt kompānijas darbību un palīdzēt saglābt uzņēmuma spēju nokārtot savas saistības ar šiem investoriem un vai kreditoriem.

Uzsākot tiesiskās aizsardzības procesu, uzņēmumam tiek dots viens mēnesis, lai panāktu vienošanos (par apmaksas plānu) ar saviem kreditoriem. Lai uzņēmumam piemērotu tiesiskās aizsardzības procesu, būs jāiesniedz pareizi sagatavots TAP pasākumu plāns, kuram jāpiekrīt vismaz divām trešdaļām no nenodrošinātajiem kreditoriem.

Kā tiek uzsākts tiesiskās aizsardzības process?

Šo procesu var uzsākt, ja paša uzņēmuma īpašnieks, vadītājs vai uzņēmuma vadība, kas sastāv no vairākiem uzņēmējiem lielākās kompānijās, izrāda iniciatīvu uzsākt TAP. Savukārt, atšķirībā no maksātnespējas procesa, tiesiskās aizsardzības procesu nevar uzsākt kreditors.

Kādas sekas uzņēmumam rodas pēc tiesas lēmuma par TAP uzsākšanu?

Sākumā tiesu izpildītājs ķeras pie darba un aptur piedziņas darbības. Tad kreditors, kura prasības apdrošināšanai ir ieķīlāta uzņēmuma manta, ir aizliegts pieprasīt ieķīlātās mantas pārdošanu. TAP uzsākšanas gadījumā kreditoram ir aizliegts vērsties tiesā pret uzņēmumu par maksātnespējas procesa uzsākšanu.

Ar ko īsti atšķiras tiesiskās aizsardzības process no vienošanās ar kreditoriem?

Bieži vien daudziem uzņēmējiem rodas jautājums ar ko īsti atšķiras tiesiskās aizsardzības process no vienošanās ar kreditoriem? Tātad svarīgākā atšķirība starp tiesiskās aizsardzības procesu un vienošanos ar aizdevējiem par parādu samaksas atlikšanu vai samazināšanu ir tas, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā paredzētā parādu samazināšana, atlikšana vai citi pasākumi ir saistoši arī kreditoriem, kuri tam nav devuši savu piekrišanu.

Otra būtiskākā atšķirība ir tā, ka informācija par tiesiskās aizsardzības procesu ir publiski pieejama jebkurai personai. Tas nozīmē, ka tavs uzņēmums un tā finansiālā situācija būs redzama visiem, kam būs vēlme to apskatīti. Taču vienojoties ar kreditoriem, tas paliek starp tavu uzņēmumu un kreditoru. Nevienam citam nav un nebūs pieeja šai informācijai.

 

  © 2009 Nautilus.lv oficiālā interneta vietne - Virszemes digitālā televīzija ar augstu skaņas un attēla kvalitāti.